COVİD 19 KAPSAMINDAKİ FAALİYETLER

Plan & Projeler

Ar-Ge Faaliyetleri

Klinik Araştırmalar

w

Toplantılar

Sağlık Hizmet Sunumu

l

Sarf Malzemesi & Teçhizat Üretimi

Topluma Hizmet Uygulamaları

Uzaktan Öğretim Faaliyetleri